Kur'an  

Al-Kawthar (108) - Mnogo dobro Mekka – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

3. onaj koji tebe mrzi sigurno }e on bez pomena ostati.

Kur'an Index
BiH.Org