Kur'an  

Al-Lahab (111) - Plamen Meka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!

2. ne}e mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono {to je stekao,

3. u}i }e on sigurno u vatru rasplamsalu,

4. i `ena njegova koja spletkari;

5. o vratu njenu bi}e u`e od li~ine usukane!

Kur'an Index
BiH.Org