Kur'an  

Al-Qadr (97) - No} Kadr Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Mi smo ga po~eli objavljivati u no}i Kadr –

2. a {ta ti misli{ {ta je no} Kadr?

3. No} Kadr je boja od hiljadu mjeseci –

4. meleki i D`ibril, s dozvolom Gospodara svoga, spu{taju se u njoj zbog odluke svake,

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Kur'an Index
BiH.Org