bismnew.gif (1865 bytes)

Prevod znacenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Sve greske koje bi mogle biti prisutne na ovim stranicama su ili greske u prevodu ili u pripremi ovih stranica za internet.

1. Al-Ftihah 39. Az-Zumar 77. Al-Mursalt
2. Al-Baqarah 40. Ghfir 78. An-Naba'
3. l-'Imrn 41. Fussilat 79. An-Nazi't
4. An-Nis' 42. Ash-Shra 80. 'Abasa
5. Al-M'idah 43. Az-Zukhruf 81. At-Takwr
6. Al-An'm 44. Ad-Dukhn 82. Al-Infitr
7. Al-A'rf 45. Al-Jthiya 83. Al-Mutaffifn
8. Al-Anfl 46. Al-Ahqf 84. Al-Inshiqq
9. At-Taubah 47. Muhammad or Al-Qitl 85. Al-Burj
10. Ynus 48. Al-Fath 86. At-Triq
11. Hd 49. Al-Hujurt 87. Al-A'l
12. Ysuf 50. Qf. 88. Al-Ghshiyah
13. Ar-Ra'd 51. Az-Zriyt 89. Al-Fajr
14. Ibrahm 52. At-Tr 90. Al-Balad
15. Al-Hijr 53. An-Najm 91. Ash-Shams
16. An-Nahl 54. Al-Qamar 92. Al-Lail
17. Al-Isr' 55. Ar-Rahmn 93. Ad-Duha
18. Al-Kahf 56. Al-Wqi'ah 94. Ash-Sharh
19. Maryam 57. Al-Hadd 95. At-Tin
20. TH. 58. Al-Mujdilah 96. Al-'Alaq
21. Al-Anbiy' 59. Al-Hashr 97. Al-Qadr
22. Al-Hajj 60. Al-Mumtahinah 98. Al-Baiyinah
23. Al-Mu'minn 61. As-Saff 99. Az-Zalzalah
24. An-Nr 62. Al-Jumu'ah 100. Al-'Adiyt
25. Al-Furqn 63. Al-Munafiqn 101. Al-Qri'ah
26. Ash-Shu'ar' 64. At-Taghbun 102. At-Takthur
27. An-Naml 65. At-Talq 103. Al-'Asr
28. Al-Qasas 66. At-Tahrm 104. Al-Humazah
29. Al-'Ankabt 67. Al-Mulk 105. Al-Fl
30. ArRm 68. Al-Qalam 106. Quraish
31. Luqmn 69. Al-Hqqah 107. Al-M'n
32. AsSajdah 70. Al-Ma'rij 108. Al-Kauthar
33. AlAhzb 71. Nh 109. Al-Kfirn
34. Saba' 72. Al-Jinn 110. An-Nasr
35. Ftir or AlMal'ikah 73. Al-Muzzammil 111. Al-Masad
36. YSn. 74. Al-Muddaththir 112. Al-Ikhls or At-Tauhd
37. As-Sfft 75. Al-Qiymah 113. Al-Falaq
38. Sd. 76. Al-Insn or Ad-Dahr 114. An-Ns

Zahvaljujemo Rijasetu na tekstu znacenja Kur'ana (preveo: Besim Korkut),
koji je ovdje organizovan i podijeljen u 114 html dokumenata, jedan za svaku suru, da bi se olaksalo citanje.