103. De Tijd door de Tijden (Al-Asr)

Geopenbaard vr de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 3 strofen.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de tijd.

2. Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.


Home Page van de Islamitische Studenten Associate van Oregon State University.