DE HEILIGE KORAN (DUTCH)
       SEARCH
        Powered by  GOOGLE
1-Het Begin (Al-Faatihah) 30-De Romeinen (Ar-Roem) 59-De Bijeenkomst (Al-Hasjr) 87-De Allehoogste (Al-Ala)
2-De Koe (Al-Baqarah) 31-De Wijzen (Loqmaan) 60-De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah) 88-Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah)
3-Het Huis van Imraan (Al-Imraan) 32-De Aanbidding (As-Sadjdah) 61-De Strijdplaats (As-Saff) 89-De Dageraad (Al-Fadjr)
4-De Vrouwen (An-Nisa) 33-De Confreranten (Al-Ahzaab) 62-De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah) 90-De Stad (Al-Balad)
5-Het Tafel (Al-Maidah) 34-De Stad van Saba (Saba) 63-De Huichelaars (Al-Monaafiqoen) 91-De Zon (Asj-Sjams)
6-Het Vee (Al-An'aam) 35-De Schepper (Faatir) 64-Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon) 92-De Nacht (Al-Lail)
7-De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf) 36-Jaa Sien 65-De Scheiding (At-Talaaq) 93-De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)
8-De Oorlogsbuit (Al-An'faal) 37-Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat) 66-Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem) 94-De Expansie (Asj-Sjarh)
9-Berouw (At-Taubah) 38-Saad 67-De Dominie (Al-Molk) 95-De Vijg (At-Tien)
10-Jonas (Joenos) 39-De Groupen (Az-Zomar) 68-De Pen (Al-Qalam) 96-Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)
11-Hoed 40-De Gelovige (Al-Momin) 69-De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah) 97-De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
12-Jozef (Joesof) 41-Fussilat 70-De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj) 98-Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)
13-De Donder (Ar-Ra'd) 42-De Consultatie (Asj-Sjoera) 71-Noach (Noeh) 99-Het Geschudek (Az-Zalzalah)
14-Abraham (Ibrahiem) 43-Gouden Juwelen (Az-Zochrof) 72-De Djinn (Al-Djinn) 100-Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)
15-Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr) 44-De Rook (Ad-Dochaan) 73-Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil) 101-De Dag van Oproering (Al-Qaariah)
16-De Bij (An-Nahl) 45-Het Knielen (Al-Djaasi'jah) 74-Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir) 102-Opstapelen (At-Takaasor)
17-De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël (Al-Israa, Banie Israa'iel). 46-Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf) 75-De Resurrectie (Al-Qi'jaamah) 103-De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
18-De Spelonk (Al-Kahf) 47-Mohammed 76-De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan) 104-De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)
19-Maria (Marjam) 48-Overwinning (Al-Fat'h) 77-Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat) 105-De Olifant (Al-Fiel)
20-Taa Haa 49-De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat) 78-Het Nieuws (An-Naba) 106-Qoraisj
21-De Profeten (Al-Anmbi'jaa) 50-Qaaf 79-An-Naziaat 107-De Noden van Buren (Al-Maa'oen)
22-De Pilgrimstocht (Al-Hadj) 51-De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat) 80-Hij Fronsde (Abasa) 108-Overvloed (Al-Kausar)
23-De Gelovigen (Al-Mominoen)
52-De Berg (At-Toer) 81-Het Opvouwen (At-Takwier) 109-De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)
24-Het Licht (An-Noer) 53-De Ster (An-Nadjm) 82-Het Klievende (Al-Infitaar) 110-De Overwinning (An-Nasr)
25-Het Criterion (Al-Forqaan) 54-De Maan (Al-Qamar) 83-Daden in fraude (Al-Motaffifeen) 111-De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)
26-De Dichters (Asj-Sjoaraa) 55-De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan) 84-De Splijting (Al-Insjiqaaq) 112-Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)
27-De Mieren (An-Naml) 56-De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah) 85-De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej) 113-De Dauw (Al-Falaq)
28-De Vertelling (Al-Qasas) 57-Het Ijzer (Al-Hadied) 86-De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq) 114-De Mensheid (An-Naas)
29-De Spin (Al-Ankaboet) 58-De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)