EMANET ve EHLİYET
1
       SİTE İÇİ ARAMA
        Powered by  GOOGLE

HAD VE HUDUD BAHSİ

Hudud Kavramının Mahiyeti Mûkellef Olmak Şarttır Meşru Mûdafa Maktûl (Öldûrûlen) Kaatilin Cûzû Olmamalıdır İhmal Sonucu Ortaya Çıkan Cinayetler
Suçlu Tahkir Edilmez Çalınan Malın Nisab Miktarına Ulaşması Şarttır Cinayet Nedir? Maktûlûn (Öldûrûlenin) Velisi Malum Olmalı ve Kısas Talebinde Bulunmalıdır İnsan Uzuvlarına Karşı İşlenen Cinayetler
Had'leri Kim Tatbik Eder? Çalınan Mal; Mûtekavvim (Mûbah ve Kıymetli) Olmalıdır Öldürme Çeşitleri Kısasın Keyfiyeti (Kısas Nasıl Tatbik Edilir?) Bir Uzvun Kesilmesi Veya Vûcuttan Ayrılması
Hudud Cezalarının Tasnifi Çalınan Malda Milkiyet Şûphesi Olmamalıdır Kısasta Umumi Bir Hayat Vardır Bir Cemaatin; Bir Ferdi Öldürmesi Uzuv Ta'tili (İş Göremez Hale Getirilmesi)
"Hadd-i Zina"Nın Mahiyeti (Nesil Emniyeti) Gizlilik Esastır Kısasın Vacib Olması İçin Gerekli Şartlar Diyetin Mahiyeti Baş Yaraları
Hadd-i Kazf (Zina İftirası, Haysiyet ve Şereflerin Korunması) Mal; Korunmuş Yerden (Hırz'dan) ve Gizlice Alınmalıdır Kaatil Bülûğa Ermiş ve Akıllı Olmalıdır Diyeti Kim Öder? (Akılenin Önemi) Diğer Yaralar
Hadd-i Şûrb (Akıl Emniyeti) Hırsızlık Cezasının (Hadd-i Sirkatın) Keyfiyeti Maktûlûn Hayatı Mutlak Olarak Dokunulmaz (Yani Masum) Olmalıdır "Fail-i Meçhul" Cinayetler ve Kasame Genel Bir Değerlendirme
Hadd-i Sirkat (Hırsızlık Cezası-Mal Emniyetinin Sağlanması) Hırsızlığın Tasnifi Kaatil, Kasden ve Silahla Öldûrmûş Olmalıdır Cenine Karşı İşlenen Cinayetler (Gurre) Bölümün Dipnotları
Hırsızlık Nedir? Yol Kesmenin (Eşkiyalığın) Cezası Maktûl (Öldûrûlen) Mûtecaviz Olmamalıdır Tıbbi Mûdahaleden Doğan Zararlar Veya Ölûm  
Hırsızlığın Teşekkûlû Ta'zir Cezasının Tarifi ve Mahiyeti Cinayet Darû'l İslâm'da İşlenmelidir Hayvanların İşlediği Cinayetler