KÜTÜB-İ SİTTE HADİS-İ ŞERİFLERİ
OLUM VE ALLAH'A KAVUSMA SEVGISI

4671 - Ubade Ibnu's-Samit radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Kim Allah'a kavusmayi severse, Allah da ona kavusmayi sever. Kim Allah'a kavusmaktan hoslanmazsa Allah da ona kavusmaktan hoslanmaz!"
Hz. Aise radiyallahu anha: "Biz olmekten hoslanmayiz" dedi. Aleyhissalatu vesselam:
"Kasdimiz bu degil. Lakin, mu'mine olum gelince, Allah'in rizasi ve ikramiyla mujdelenir. Ona, onunde (olumden sonra kendisini bekleyen) seyden daha sevgili birsey yoktur. Boylece O, Allah'a kavusmayi sever, Allah da ona kavusmayi sever. Kafir ise, olum kendisine gelince Allah'in azabi ve cezasiyla mujdelenir. Bu sebeple ona onunde (kendini bekleyenlerden) daha menfur bir sey yoktur. Bu sebeple Allah'a kavusmaktan hoslanmaz, Allah da ona kavusmaktan hoslanmaz."
Buhari, Rikak 41; Muslim, Zikr 14, (2683); Tirmizi, Cenaiz 67, (1066); Nesai, Cenaiz 10, (4, 10).

MIRASIN SEBEPLERI, MANILERI

4672 - Usame Ibnu Zeyd radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki:
"Musluman kimse kafir kimseye varis olamaz; kafir de muslumana varis olamaz."
Buhari, Feraiz 26; Muslim, Feraiz 1, (1614); Muvatta, Feraiz 10, (2, 519); Ebu Davud, Feraiz 10, (2909); Tirmizi, Feraiz 15, (2108).

4673 - Ibnu Amr Ibni'l-As ve Hz. Cabir radiyallahu anhum anlatiyorlar: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Iki farkli din mensuplari birbirlerine varis olamazlar."
Ebu Davud, Feraiz 10, (2911); Tirmizi, Feraiz 16, (2109). Ebu Davud'un rivayeti Ibnu Amr'dan, Tirmizi'nin rivayeti Hz. Cabir'dendir.

4674 - Hz. Usame radiyallahu anh'in anlattigina gore (hacci sirasinda (Aleyhissalatu vesselam'a) denmistir ki:
"Ey Allah'in Resulu! Yarin nereye ineceksin. Mekke'deki evine mi?"
"Akil bize ev-bark birakti mi ki?" buyurdular. Akil ile Talip, Ebu Talib'e varis olmuslardi. Ne Ali ne de Cafer radiyallahu anhuma ona varis olamamislardi. Cunku bu ikisi musluman idiler. Akil ve Talib ise kafirdiler."
Buhari, Hacc 44, Cihad 180, Megazi 48; Muslim, Hacc 439, (1351); Ebu Davud, Feraiz 10, (2910).

4675 - Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Katil varis olamaz."
Tirmizi, Feraiz 17, (2110).

4676 - Said Ibnu'l-Museyyeb rahimehullah anlatiyor: "Hz. Omer radiyallahu anh, Arap (memleketinde) dogmadikca, Acem'den birini varis kilmaktan imtina etmistir."
Muvatta, Feraiz 14, (2, 520).
Rezin su ilavede bulundu: "Hamile olarak gelip Arap (memleketinde) doguran kadini da haric kildi. Bu durumda erkek, eger olurse kadina varis olur. Eger erkek olurse, kadin da ona varis olur. Erkegin miras(taki pay nisbet)i Allah'in kitabinda vardir."

4677 - Ebu'l-Esved ed-Dueli anlatiyor: "Hz. Mu'az'a bir yahudinin miras meselesi getirildi. Onun musluman ogluna da mirastan pay verdi ve dedi ki:
"Islam (galebe calar, ona galebe calinmaz), artar eksilmez."
Ebu Davud, Feraiz 10, (2912, 2913).

4678 - Amr Ibnu Su'ayb, an ebihi an ceddihi tarikiyle anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Hur veya cariye bir kadinla kim zina yaparsa, bundan hasil olacak cocuk veled-i zinadir, ne o babasina, ne de babasi ona varis olamaz."
Tirmizi, Feraiz 21, (2114).

DEDE VE NINE

4679 - Ibnu'z-Zubeyr radiyallahu anhuma'nin anlattigina gore: Ehl-i Kufe, kendisine yazarak dede hakkinda sormuslardi. O da su cevabi vermisti: "Hakkinda Resulullah aleyhissalatu vesselam'in: "Ben bu ummet icerisinde birini kendime halil secseydim, onu secerdim" dedigi kimse, yani Ebu Bekr, dedeyi (miras meselesinde) baba yerine koymustu."
Buhari, Fezailu'l-Ashab 5.

4680 - Imran Ibnu Husayn radiyallahu anhuma anlatiyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'a bir adam gelerek, "Oglumun oglu vefat etti. Ondan miras hakkim nedir?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam:
"Sana altida bir var!" buyurdu. Adam donup gidince geri cagirdi ve:
"Sana diger bir altida bir daha var!" buyurdu. Adam donup gidince tekrar cagirdi ve:
"Diger altida bir, (hak degil) fazladan bir ikramdir!" buyurdu."
Ebu Davud, Feraiz 6, (2896); Tirmizi, Feraiz 9, (2100).
Ebu Davud der ki: "Katade sunu soyledi: "(Sahabe, Resulullah aleyhissalatu vesselam'in bu kimseyi, baska) hangi varisler oldugu halde varis kildigini bilmiyor." Katade devamla der ki: "Dedenin tevarus ettigi en az miktar, altida birdir."